DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT II NĂM HỌC 2020

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT II NĂM HỌC 2020

I. THỜI GIAN NHẬP HỌC

 • Thời gian nhập học đợt 1 từ ngày 15/09/2020 đến ngày 21/09/2020 ( Lịch tập trung lúc 8h sáng ngày 21/09/2020)
 • Thời gian nhập học đợt 2 từ ngày 22/09/2020 đến ngày 05/10/2020 ( Lịch tập trung lúc 8h sáng ngày 05/10/2020)
 • Hạn chót bổ sung nhập học vào ngày 31/10/2020.

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC

 • 02 bản Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2020.
 • 02 bản học bạ THPT (THBT).
 • 01 giấy chứng minh thư nhân dân
 • 01 bản sao giấy khai sinh
 • 01 Sổ hộ khẩu
 • 4 ảnh cỡ 3×4, 2 ảnh 4×6
 • Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

III DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2

STT Học và Tên Ngày Sinh Tỉnh/thành phố Ngành học
1 Phan Thanh Hương 18/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
2 LÊ HỒ ÁNH DUYÊN 05/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
3 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 04/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
4 NGUYỄN TƯỜNG VY 25/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL
5 NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT 03/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
6 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 25/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
7 BÙI THỊ THÙY LINH 18/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
8 TRƯƠNG TRÚC UYÊN 10/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
9 VĂN HUỲNH THÚY VY 06/12/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
10 LÊ THỊ NHI 11/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
11 TRẦN THỊ THANH HẰNG 19/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
12 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 25/2/2001 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
13 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 12/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
14 TRƯƠNG THỊ XUÂN LINH 10/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
15 TRẦN THỊ THỨC 20/4/1997 Quảng Nam Cao đẳng tiếng Nhật
16 BÙI THỊ HẠNH 13/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
17 NGUYỄN HỒNG VÂN 10/7/2000 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
18 NGUYỄN THỊ GIANG 11/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
19 VÕ THÙY DIỆP 1_5_2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
20 THÂN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/12/2002 Quang Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
21 TRẦN THỊ THẢO 02/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
22 NGUYỄN THỊ LÀI 06/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
23 LÊ THỊ THU TRANG 25/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
24 TRẦN THỊ TRANG 17/5/2002 ,Quảng Nam Cao đẳng Dược
25 NGUYỄN THỊ MAI LUẬN 03/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
26 NGUYỄN LÊ TRIỀU VỸ 18/7/2001 Quảng Nam Cao đẳng Dược
27 LƯƠNG THỊ PHƯỢNG 24/12/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
28 PHAN LƯU NGỌC ÁNH 16/11/2020 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
29 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 15.12. 2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
30 NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH 12/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
31 PHAN THỊ NHUNG 27/2/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
32 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 24/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
33 NGÔ THỊ DIỄM 25/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
34 NGÔ THỊ THUỲ YÊN 19/12/2001 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
35 HUỲNH ĐỨC THUẬN 01/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
36 LÊ THỊ NHƯ Ý 03/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
37 BÙI XUÂN NHẬT 22/2/2001 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
38 LÊ THỊ MỸ LINH 02/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
39 LÊ THỊ HÀ GIANG 08.09.2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Trung
40 HUỲNH THỊ ANH THƯ 27.5.2001 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Trung
41 NGUYỄN THỊ THU LAN 03/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
42 ĐINH THỊ THU 17/2/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
43 TRẦN THỊ YẾN NHI 13/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
44 PHAN THỊ LOAN 12/12/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
45 PHAN THỊ THẨM PHƯƠNG 20/10/2002 Quãng Nam Cao đẳng Dược
46 NGUYỄN THỊ NHƯ LÀNH 15/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
47 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 13/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
48 DƯƠNG THỊ HÀ HẢI 03/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
49 HUỲNH THỊ THƯƠNG 28/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
50 MAI THỊ THU HIỀN 09/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
51 NGUYỄN VĂN AN 14/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
52 ĐẶNG THỊ HỒNG THÚY 21/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
53 TRẦN HOÀN Y LINH Quảng Nam Cao đẳng Dược
54 NGUYỄN THỊ HẬU Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
55 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG 28/12/2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Anh
56 NGUYỄN KIỀU TRÂM 02/12/2001 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
57 LÊ HUỲNH NHƯ 27/2/2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Anh
58 NGUYỄN THỊ KIM ANH 13/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng tiếng Nhật
59 NGUYỄN THỊ THU THÚY 30/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
60 NGUYỄN THỊ KIM SA 10/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
61 TÔ THỊ THU THẢO 29/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
62 ALĂNG QUANG NHÃ 24/12/2002 Quãng Nam Cao đẳng tiếng Anh
63 BÙI THỊ TIẾN 12/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
64 TRẦN VĂN THẮNG 19/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
65 HỒ THỊ MINH THƯ 22/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
66 HỒ THANH PHẨM 19/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
67 NGUYỄN THỊ BẢO GIANG 31.10.2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
68 TÔ THỊ THU THẢO 29/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
69 NGÔ THỊ YẾN VY 01/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
70 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 13/7/2002 Khánh Nam Cao đẳng Dược
71 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 07/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
72 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 14/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
73 HỒ THỊ HIỀN 22/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
74 TRẦN NGỌC ÂN 20/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
75 ĐOÀN THỊ THẮM 18/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
76 MAI THỊ THU HIỀN 09/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
77 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 07/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
78 ALĂNG QUANG NHÃ 24/12/2002 Quãng Nam Cao đẳng Dược
79 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 01/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
80 TRẦN KIM TIỀN 22/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
81 LÊ NGỌC HÂN 28/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng tiếng Nhật
82 PHAN NGỌC HẬU 18/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
83 BÙI THỊ THU THẢO 22/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Xét nghiệm
84 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 25/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Trung
85 HUỲNH THỊ PHÔNG 03/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
86 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 16/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
87 HỒ MINH NGUYỆT 31/8/2002 Quang Nam Cao đẳng Dược
88 TÔ THỊ HỒNG 02/2/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
89 LƯƠNG HOÀNG NGỌC 21/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
90 HỒ THỊ BÍCH TRâm 16/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
91 HUỲNH THỊ THUỲ TRÂM 11/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
92 HỒ THỊ HOÀI VI 29/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Xét nghiệm
93 NGUYỄN THỊ BÔNG 02.01.2002 Quang Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
94 TRẦN THỊ THU HIỀN 05/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Trung
95 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 16/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
96 LÊ MẠNH THƯỜNG 21/7/2001 Quảng Nam Cao đẳng Dược
97 BÙI THỊ HOÀI THI 08/11/2001 Quảng Nam Cao đẳng Dược
98 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 13/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
99 TRẦN THỊ KIM HÀ 24/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
100 TRẦN THỊ MỸ DUNG 14/5/2002 Quảng Nam Du học Điều dưỡng Nhật Bản
101 LƯƠNG VĂN THẢO 01/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
102 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT 19/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
103 ZƠ RÂM THỊ LY 25/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
104 BÙI THỊ HOÀI THI 08/11/2001 Quảng Nam Cao đẳng Dược
105 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 30/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
106 PHAN GIA LONG 10/2/2001 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
107 ATING 20/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng DƯợc
108 TRẦN THỊ MỸ DUNG 14/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
109 TRẦN THỊ NHƯ QUÝ 02/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
110 HÔIH THỊ KIM CÚC 22/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
111 HUỲNH VĂN ĐỨC 10/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
112 HỒ THỊ NI NA 21/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
113 HỐIH THỊ LÂM 02/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
114 NGÔ THỊ YẾN HỒNG 24/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
115 HỒ ĐẮC TIỀN 30/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
116 DƯƠNG THỊ TIÊN 26/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
117 MAI DƯƠNG QUỲNH CHÂU 30/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
118 LÊ THỊ MỸ SEN 25/2/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
119 TRƯƠNG CÔNG BẢN 02/12/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
120 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 25/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
121 LÊ HỒNG NGỌC THƯƠNG 01/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
122 KHƯU VĂN THỊNH 14/7/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
123 PHẠM THỊ TRINH 18/12/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
124 LÊ HỒNG NGỌC THƯƠNG 01/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
125 LÊ THỊ ÚT NHI 20/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Tiếng Anh
126 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 28/8/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Tiếng Nhật
127 DƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 01/12/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
128 VÕ THỊ HỒNG TRANG 06/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
129 MAI DƯƠNG QUỲNH CHÂU 30/7/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
130 TRƯƠNG CÔNG BẢN 02/12/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
131 ĐẶNG THỊ MINH TRÍ 03/3/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
132 NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG 15/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
133 LÊ HỒNG NGỌC THƯƠNG 01/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
134 HỒ THỊ HOÀNG NY 27/2/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
135 HÀ THỊ HỒNG NHUNG 18/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
136 NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT 03/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Vltl- Phcn
137 NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG 15/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
138 LÊ HỒNG NGỌC THƯƠNG 01/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
139 Trần Thị Mỹ Dung 14/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
140 ĐINH THỊ YẾN NHI 14/11/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
141 PHẠM TRẦN TUẤN VIỆT 05/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
142 HỨA THỊ TƯỜNG NHUNG 30/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
143 NGÔ THỊ DIỄM 09/11/2002 Quang Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
144 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 02/10/2001 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Trung
145 HUỲNH THỊ THƯƠNG 28/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
146 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 14/2/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
147 HỨA THỊ TƯỜNG NHUNG 30/7/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
148 LÊ NGUYỄN BÍCH TRÂM 02/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
149 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 20/12/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
150 NGUYỄN TƯỜNG VY 25/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng VLTL- PHCN
151 NGUYỄN HÀ LÂM NHƯ 17/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
152 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 26/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
153 HÀ THỊ THANH HIỀN 15/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
154 HỒ THỊ HIỀN 10/8/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
155 HOÀNG THỊ NGUYỆT 15/8/2001 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
156 ĐẶNG THỊ MINH NGA 26/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
157 NGUYỄN THỊ VIÊN 28/4/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
158 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 26/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
159 NGUYỄN PHƯƠNG THIẾT TRINH 03/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
160 ĐỖ THỊ THÔ 05/2/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Vltl- Phcn
161 NGUYỄN HỒNG LINH 06/6/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
162 LÊ THANH NHƯ 08/10/2001 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
163 TRẦN THỊ THU MAI 26/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
164 NGUYỄN THỊ KHÁNH TIÊN 16/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
165 NGUYỄN THỊ HOÀNG VY 06/6/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
166 NGUYỄN THỊ LIỄU 13/3/2002 Quảng Nam Cao đẳng Tiếng Anh
167 NGUYỄN THỊ TIÊN 04/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
168 BÙI THỊ HỒNG VÂN 27/7/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
169 TRẦN THỊ NGÂN 08/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
170 NGUYỄN TƯỜNG VY 25/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
171 TRẦN NGỌC ÂN 20/8/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
172 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 01/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
173 RƠĐÊL TỰ 18/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
174 NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT 03/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Vltl- Phcn
175 LÊ THỊ THANH TRÚC 15/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
176 TRƯƠNG THỊ KHÁNH VY 02/1/2001 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
177 LÊ THỊ THANH TRÚC 15/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
178 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG VI 10/8/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
179 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 25/3/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
180 TRẦN LÊ YẾN VY 23/6/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
181 ALĂNG THỊ HỌA MY 10/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
182 TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂM 21/5/2001 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
183 NGUYỄN THỊ TỨ 03/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
184 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 12/7/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
185 HUỲNH THỊ TRÚC VY 27/6/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
186 TÔ THANH KHOA 24/4/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
187 TRẦN THỊ THANH BÌNH 05/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
188 TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI 23/6/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
189 LƯƠNG THỊ MỸ LỆ 28/6/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
190 ĐỖ LÊ NGỌC HƯƠNG 21/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
191 NGUYỄN THỊ NHÂN 19/5/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Xét Nghiệm
192 NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN 29/10/2002 Quãng Nam Cao Đẳng Dược
193 VĂN THỊ TRÚC LOAN 09/7/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
194 NGUYỄN ĐĂNG HẢI 23/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
195 HỒ THỊ HOA 20/11/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
196 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 25/3/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
197 NGUYỄN THỊ THU THÚY 30/8/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
198 HÀ NGỌC NGUYÊN ANH 20/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
199 LÊ THỊ HOÀI THU 28/5/2001 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
200 NGUYỄN TRỌNG HUÂN 27/8/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
201 TRỊNH THỊ THANH LỢI 05/4/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
202 NGUYỄN TRƯỜNG QUỲNH HƯƠNG 04/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
203 VÕ HOÀI NHI 13/1/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Xét Nghiệm
204 VÕ THỊ TIỂU UYÊN 28/8/2000 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
205 LƯU HOÀNG CÁT UYÊN 14/4/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
206 NGUYỄN PHƯỚC GIA TRƯỠNG 10/10/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Dược
207 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG 11/9/2002 Quảng Nam Cao Đẳng Điều Dưỡng
208 NGUYễN HOÀI THƯƠNG 24/3/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
209 Trần Thị Diệu Ly 07/1/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
210 PHAN THỊ KIM LUẬN 02/5/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
211 PHAN HOÀNG NGỌC 08/3/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
212 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 16/3/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
213 NGUYỄN NHÂN KIỆT 31/10/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
214 TRẦN THỊ CẨM THU 07/5/2000 Đà Nẵng Cao đẳng tiếng Anh
215 NGUYỄN THỊ SƯƠNG CHIỀU 15/10/1998 Đà Nẵng Cao đẳng tiếng Nhật
216 LÝ THỊ NGỌC DUNG 29/9/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
217 NGUYỄN THỊ LAN 11/5/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
218 LƯƠNG THỊ HỒNG MƠ 23/9/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
219 TRẦN THỊ THU NGÂN 11 12 2000 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
220 PHẠM THỊ BÍCH LY 24/12/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
221 PHAN THỊ KIM HỒNG 09/2/1996 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
222 PHẠM THỊ THANH HOÀI 22/1/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
223 HOÀNG HOA XUÂN 05/1/1990 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
224 TRƯƠNG THỊ QUỲNH CHÂU 270401 hoà vinh Cao đẳng Điều Dưỡng
225 BÙI HỮU ĐỨC 20/3/2001 Đà Nẵng Cao đẳng VLTL- PHCN
226 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 28/9/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
227 NGUYỄN DUY THANH 12/8/1986 Đà Nẵng Cao đẳng VLTL- PHCN
228 NGUYỄN TRÚC THẢO 19/8/2002 Đà Nẵng Cao đẳng tiếng Nhật
229 NGUYỄN KHA NGỌC THANH 22/9/2000 Đà Nẵng Cao đẳng tiếng Anh
230 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 24/1/1997 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
231 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 06/12/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
232 NGUYỄN TRÚC THẢO 19/8/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
233 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 13/7/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
234 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/1/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
235 HỒ THỊ THU TRANG 13/8/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
236 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG 04/10/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
237 ĐOÀN BẢO NI 22/6/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
238 NGUYỄN THỊ MINH 10/10/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
239 TRẦN BẢO TRÂM 03/9/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
240 LÊ THỊ HIỆP 21/4/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
241 TRẦN NGUYỄN HOÀNG NGÂN 17/5/2002 Đà Nẵng Cao đẳng dược
242 VÕ HOÀNG CẨM NHUNG 20/1/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
243 LÊ THỊ MINH ANH 08/5/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
244 NGUYỄN THỊ KIỀU TRIÊN 13/1/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
245 NGUYỄN THIÊN TRANG 31/8/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
246 HA MAI THÚC NGUYỆN 28/2/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
247 PHAN THỊ KIM LUẬN 02/5/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
248 LÊ THỊ THU HIỀN 29/12/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
249 ĐỖ MAI PHƯƠNG 16/10/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
250 TRẦN THỊ LÀNH 21072002 Đà Nẵng Cao Đẳng Điều Dưỡng
251 TRẦN THỊ DIỆU THANH 12/2/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
252 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 02/4/2001 Đà Nẵng Cao Đẳng Điều Dưỡng
253 TRẦN THỊ LÀNH 21/7/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
254 LÊ THỊ HIỆP 21/4/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Điều Dưỡng
255 MAI THỊ THÙY DUNG 10/3/2002 Đà Nẵng. Cao đẳng Xét nghiệm
256 NGUYỄN DƯƠNG TRÀ NHI 24/1/1999 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
257 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 06/3/1997 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
258 LÊ THỊ YẾN NHI 18/2/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
259 NGUYỄN THỊ LOAN 26/4/1999 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
260 PHAN LƯU LUY 04/8/1995 Đà Nẵng Cao đẳng Tiếng Trung
261 ĐOÀN THỊ DIỄM 17042002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
262 ĐOÀN THỊ DIỄM 17/4/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
263 HUỲNH THỊ THẢO QUYÊN 05/3/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
264 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH NHI 10/3/2002 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
265 ĐOÀN THỊ DIỄM 17/4/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Điều Dưỡng
266 TRẦN LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT 25/11/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Điều Dưỡng
267 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 28/11/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
268 ĐẶNG THỊ THU TRANG 17/1/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
269 PHAN TẠI QUÂN 17/12/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Xét Nghiệm
270 VŨ PHẠM VĂN HIỆP 21/11/2002 Đà Nẵng Cao Đẳng Dược
271 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 26/2/1999 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
272 RƠ LAN ĐIN 01/1/2000 Gia Lai
273 RƠ LAN H CHUYN 02/4/2000 Gia Lai
274 VŨ THỊ THUỲ TRANG 08/7/2002 Bình Định
275 CÁI ĐĂNG DUY 09/1/2002 Thiên Huế
276 PHẠM XUÂN VI 14/7/2002 Ma Thuột
277 ĐẶNG THỊ MINH THƯ 25/9/2002 Quảng Nam
278 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG 07/10/2002 Đăk Lăk
279 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 16/6/2002 Quảng Nam
280 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 14/1/2002 Hà Tĩnh
281 BÙI THỊ THUÝ HIỀN 12/2/2002 Quảng Nam
282 NGUYỄN VÕ NGỌC DƯƠNG 16/12/2002 Quảng Trị
283 H’ LISA HLÕNG 28/12/2002 Đăk Lăk
284 NGUYỄN NGỌC TRINH 14/2/2002 Gia Lai
285 TRƯƠNG THỊ MAI HOA 28/8/2002 Quảng Nam
286 PHẠM THỊ ÁNH HIỀN 26/2/2002 Quảng Nam
287 THÁI THỊ NGỌC LINH 20.03.2002 Tp Komtum
288 TRẦN THỊ QUỲNH 01/9/2002 Bình Định
289 BÙI THỊ THANH TRÀ 22/8/2002 Quảng Nam
290 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 13/9/2002 Quảng Trị
291 VÕ THANH THƯ 31/8/2002 Quảng Nam
292 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI 31/12/2002 Bình Phước
293 TRẦN VĂN TUẤN SỸ 11/11/2002 Quảng Nam
294 PHAN THANH THUÝ 05/7/2002 Quãng Ngãi
295 NGUYỄN TIẾN MẠNH 16/4/2002 Nghệ An
296 LÊ THỊ PHƯƠNG CHI 27/6/2002 Hà Tĩnh
297 ALĂNG THỊ THANG 06/6/1999 Quảng Nam
298 TRẦN BẢO QUỐC 26/8/2002 Quảng Ngãi
299 NGÔ KIM ĐĨNH 09/12/2001 Hưng Yên
300 ĐÀO THỊ HOÀI PHƯƠNG 07/4/2002 Quảng Trị
301 LÊ HỒ ÁNH DUYÊN 05/4/2002 Quảng Nam
302 NGUYỄN THỊ THU THỦY 27/8/2002 Quảng Ngãi
303 HUỲNH MINH KHÔI 23/4/2001 Quảng Ngãi
304 KROS H THƯ 01/12/2002 Gia Lai
305 NGUYỄN THỊ HẰNG MƠ 08/1/2000 Hà Tĩnh
306 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/8/2002 Quảng Trị
307 ĐINH THỊ DIỆU LINH 10/12/2001 Quảng Bình
308 ĐÀO THỊ HOÀI PHƯƠNG 07/4/2002 Quảng Trị
309 ĐÀO THỊ LANH 12/9/2002 Đak Lak
310 NGUYỄN THỊ LINH 20/8/2002 Gia Lai
311 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 08/5/2002 Quảng Bình
312 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 15/3/2000 Quảng Bình
313 NGUYỄN THỊ NỞ 25/12/2002 Quảng Bình
314 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 25/3/2002 Đắk Nông
315 BÙI THỊ QUỲNH TRANG 16/6/2001 Đà Nẵng
316 PHAN THỊ KIM TUYẾN 19/5/2002 Quảng Trị
317 NGUYỄN THỊ VIỆT ANH 09/9/2002 Đăk Lăk
318 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC 23/11/2002 Quảng Nam
319 NGUYỄN THỊ MẾN 16/4/2002 Kon Tum
320 NGÔ THỊ THU HOÀI 01/1/2002 Quảng Bình
321 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 28/5/2002 Quảng Nam
322 CHU THỊ THANH HUYỀN 31/5/2002 Hà Tĩnh
323 LÊ THỊ CẨM THÚY 02/12/2002 Bình Định
324 VÕ THỊ MỸ VY 18/3/2002 Nha Trang
325 ĐOÀN THỊ LỆ QUYÊN 02/2/2002 Quảng Ngãi
326 HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG 15/10/1992 Hà Tĩnh
327 NGUYỄN THỊ THU TÂM 28/10/2002 Bình Định
328 CHÂU THỊ PẠN NHA 25/4/2001 Sơn La
329 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂM 09/7/2002 Quảng Nam
330 H NHANH AYUN 25/7/2002 Dak Lak
331 NGÔ THỊ THUỲ LINH 09/3/2001 Quảng Bình
332 PHAN THỊ KIM TUYẾN 19/5/2002 Quảng Trị
333 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 21/12/2002 Quảng Ngãi
334 TRẦN THỊ THẮM 02/6/2002 Quảng Bình
335 MẠC THỊ TUYẾT NA 17/10/2002 Quảng Nam
336 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 17/4/2002 Quảng Nam
337 TRẦN THỊ NGỌC LAN 12/2/2002 Quảng Bình
338 LÊ PHƯƠNG THỨC 22/8/2002 Quảng Nam
339 PHAN THỊ MỶ LINH 10/10/2002 Quảng Nam
340 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 12/5/2002 Quảng Trị
341 PHẠM THỊ ÁNH HIỀN 26/2/2002 Quảng Nam
342 NGUYỄN VĂN ANH QUỐC 06/3/2002 Nghệ An
343 TĂNG NGỌC LUÂN 19/8/2002 Quảng Nam
344 HÀ KIỀU ANH 03/1/2002 Quảng Bình
345 VÕ VĂN HẬU 19/8/2001 Đà Nẵng
346 LÊ HỒNG NGỌC 22/4/2002 Quảng Nam
347 LƯƠNG THỊ THANH THUỶ 23/7/2000 Đăk Nông
348 TRẦN THỊ NGUYÊN KHANH 03/10/2002 Quảng Nam
349 DƯƠNG THỊ THU THỦY 18/2/2002 Quảng Nam
350 NGUYỄN NGỌC CHÂU 07/12/2002 Bình Định
351 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 02/4/2002 Quảng Bình
352 NGUYỄN VĂN PHÚ 08/7/2002 Hà Tĩnh
353 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/10/2001 Gia Lai
354 NGUYỄN THỊ THU THỦY 27/8/2002 Quảng Ngãi
355 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA 07/7/2002 Quảng Ngãi
356 VÕ THỊ MINH THƯƠNG 18/7/2002 Gia Lai
357 HỒ THƯƠNG HOÀI 25/4/2002 Quảng Bình
358 THÁI THỊ HÒA 30/5/2002 Đăk Lăk
359 NGUYỄN PHAN ANH THƯ 07/9/2002 Quảng Nam
360 NGUYỄN MAI THỊ KHÁNH LY 02/5/2002 Đà Nẵng
361 ĐÀO THỊ LANH 12/9/2002 Đak Lak
362 NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ 10/10/2002 Quảng Ngãi
363 TRẦN THỊ THẢO NHI 26/9/2002 Hà Tĩnh
364 HỒ THỊ LINH 30/3/2002 Trà Bồng
365 DƯƠNG THANH SƠN 10/7/2002 Quảng Nam
366 NGUYỄN THỊ THUỶ 30/5/2002 Quảng Bình
367 NGUYỄN THỊ LAN ANH 27/10/2002 Bình Định
368 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 03/2/2002 Gia Lai
369 TRẦN THỊ MY MY 20/6/2002 Quảng Nam
370 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 26/12/2002 Quảng Nam
371 LÊ VĂN KHÔI 10/10/2001 Đắk Lắk
372 NGUYỄN THANH DUY 07/2/2001 Đà Nẵng.
373 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 10/6/2002 Quảng Trị
374 LÊ THỊ THU DUYÊN 25/1/2002 Bình Định
375 LÊ HỒNG OANH 19/3/2000 Quảng Trị
376 LÊ HẢI YẾN 17/11/2002 Quảng Bình
377 NGUYỄN THỊ LAN ANH 27/10/2002 Bình Định
378 TRẦN VĂN VŨ 28/3/1997 Quảng Nam
379 HỒ THỊ MỸ YẾN 02/1/2002 Đắk Lắk
380 LÊ THỊ HỒNG NHI 02/7/2002 Quảng Nam
381 PHAN THỊ HỒNG LINH 21/3/2000 Quảng Nam
382 NGUYỄN HỒ THÀNH NHÂN 02/11/2002 Quảng Nam
383 ĐỖ THỊ KIỀU NGÂN 20/1/2002 Quảng Nam
384 LÂM TÂM NHI 07/1/2002 Dak Lak
385 QUÝ NỮ BẢO TRÚC 15/10/2002 Đà Nẵng
386 NGUYỄN THỊ QUỲNH ÁNH 08/11/2002 Kon Tum
387 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/3/2002 Ninh Thuận
388 HOÀNG THỊ HẰNG 28/6/2002 Đà Nẵng
389 ĐINH THỊ KIỀU ANH 05/12/2000 Quảng Ngãi
390 LÊ THỊ HOÀNG ANH 27/1/2002 Quảng Ngãi
391 HỒ VĂN TÍ 27/7/2000 Quảng Trị
392 NGUYỄN TẤN ĐẠT 08/4/2002 Quảng Ngãi
393 NGUYỄN PHÚ HƯNG 20/10/2001 Quảng Nam
394 PHẠM THỊ TRANG 15/8/2002 Hà Tĩnh
395 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 23/9/2002 Quảng Nam
396 VÕ THỊ THANH THẢO 29/10/2002 Quảng Nam
397 HỒ THỊ THỤC TRINH 25/10/2002 Quảng Trị
398 NGUYỄN THỊ THƯ 01/6/2002 Quảng Nam
399 PHAN HỒNG SANG 15/5/2002 Quảng Nam
400 PHAN THỊ THUẬN 27/10/2002 Đà Nẵng
401 PHẠM KIỀU LINH 01/1/2002 Kon Tum
402 NGUYỄN THANH NHÀN 24/4/2002 Bình Định
403 NGUYỄN THỊ NHƯ LÀNH 15/11/2002 Quảng Nam
404 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 17/8/2002 Quảng Trị
405 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 11/10/2002 Quảng Trị
406 PHAN THỊ THANH THẢO 23/6/2002 Quảng Ngãi
407 PHẠM THỊ THẢO 15/12/2002 Quảng Nam
408 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 15/5/2002 Quảng Nam
409 PHAN THỊ TƯỜNG VY 06/9/2001 Quảng Nam
410 TRẦN THỊ TRÀ NY 26/7/2002 Quảng Bình
411 HỒ THỊ ÚT 15/6/2002 Quảng Nam
412 NGUYỄN THỊ ÁI 04/1/2002 Quảng Nam
413 NGUYỄN THỊ YẾN 06/10/2002 Đà Nẵng
414 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 15/5/2002 Quảng Nam
415 BÙI THỊ CẨM THUÝ 28/4/2002 Quảng Nam
416 TRẦN THỊ THANH THÚY 20/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
417 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 03/2/2001 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
418 TRẦN THỊ KIM CÚC 02/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
419 HUỲNH CÔNG QUANG 29/4/2002 Quảng Nam Cao đẳng Xét nghiệm
420 TRƯƠNG THANH KHIẾT 01/3/1996 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
421 ĐẶNG THỊ NGA 19/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
422 NGUYỄN THANH NHÀN 24/4/2002 Bình Định Cao đẳng Dược
423 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 10/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
424 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN 13/5/1999 Quảng Nam Cao đẳng Dược
425 PHAN THỊ THU THẢO 20/1/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
426 NGUYỄN THỊ ANH TÀI 20/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Điều Dưỡng
427 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 14/6/2002 Quảng Bình Cao đẳng Điều Dưỡng
428 BÙI THỊ HOÀI 26/6/1997 Gia Lai Cao đẳng Dược
429 VŨ KIM HUYỀN 02/1/2000 Đà Nẵng Cao đẳng Điều Dưỡng
430 LÊ THỊ THU HƯƠNG 26/10/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
431 MẠC LÊ PHƯƠNG DUNG 15/2/1993 Đà Nẵng Cao đẳng Dược
432 Y NGÂN 26/7/2002 Kon Tum Cao đẳng Điều Dưỡng
433 ĐỖ THỊ NA 10/6/2002 Thiên Huế Cao đẳng Dược
434 NGUYỄN VĂN HOÀNG TÂN 28/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Xét nghiệm
435 VÕ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 24/5/2002 Quảng Nam Cao đẳng Dược
436 ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG 09/5/2002 Quảng Bình Cao đẳng Điều Dưỡng
437 HUỲNH THỊ THUỲ TRÂM 11/9/2002 Quảng Nam Cao đẳng Xét nghiệm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

 • Đà Nẵng: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
 • Hà Nội: 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Hotline: 0966.988.638 | 0866.88.33.96
 • Fanpage: https://fb.com/TruongCaoDangCongNgheYDuocVietNam/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

CHỌN NGHỀ – THI CHỨNG CHỈ


error: Nội dung được bảo vệ bản quyền bởi Trường Cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam